Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Centrum Doradztwa Rolniczego
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Status prawny
Utworzenie Centrum Doradztwa Rolniczego
Jednostki podległe i nadzorowane
Zamówienia publiczne
Kontakt
Sposób załatwiania spraw
Strona główna / Status prawny / Utworzenie Centrum Doradztwa Rolniczego

   Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 tycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. /ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr 251, poz. 2507 o jednostkach doradztwa rolniczego/ Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

   Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez:

  1. przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;
  2. przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
  3. opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
  4. prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;
  5. prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  6. tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
  7. organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
  8. koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa;
  9. upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

   Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 01.04.2004 (Krzysztof Jasiński, Administrator)
Ostatnie zmiany: 25.01.2008 (Krzysztof Wdowiak, webmaster)
noria.pl