Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Centrum Doradztwa Rolniczego
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Status prawny
Zamówienia publiczne
Kontakt
Sposób załatwiania spraw
Strona główna / Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zarządzenie w sprawie regulaminu komisji przetargowej
oraz zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych


 A K T U A L N E   O G Ł O S Z E N I A

   

 

Z A K O Ń C Z O N E   O G Ł O S Z E N I A

    
21.09.2009r.
Przetarg nieograniczony - „Remont pokoi hotelowych jedno i dwu osobowych wraz z węzłami sanitarnymi”
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

16.09.2009r.
Przetarg nieograniczony (art. 39 Pzp) na temat: Remont balkonów oraz głównej klatki schodowej z recepcją
w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.09.2009r.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie parkingu na terenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach”
 
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

14.09.2009r.
Przetarg nieograniczony - Dostawa przypraw, przetworów oraz różnych artykułów spożywczych
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.08.2009r.
Przetarg nieograniczony - Dostawa przypraw, przetworów oraz różnych artykułów spożywczych
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

03.08.2009r.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie parkingu na terenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach” 
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

22.07.2009r.
Przetarg nieograniczony - „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową izotermiczną"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.07.2009r.
Przetarg nieograniczony - „Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

08.07.2009r.
Przetarg nieograniczony (art. 39 Pzp) na temat: Remont balkonów oraz głównej klatki schodowej z recepcją
w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

17.07.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Dostawę pieczywa"

dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2009r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów spożywczych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

15.05.2009r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów spożywczych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

26.03.2009r.
Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

18.03.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe usługi pralnicze"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

03.03.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe usługi pralnicze"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia

02.03.2009r.
Przetarg nieograniczony na
zakup paliw płynnych do samochodów i ciągników rolniczych
dla potrzeb Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie łącznie z Oddziałami w Radomiu, Poznaniu, Krakowie
Nie wpłynęła żadna oferta (art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) - przetarg został unieważniony  

10.02.2009r.
Przetarg nieograniczony na
zakup paliw płynnych do samochodów i ciągników rolniczych
dla potrzeb Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie łącznie z Oddziałami w Radomiu, Poznaniu, Krakowie
został unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta (art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

10.02.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe usługi pralnicze"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

09.02.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Zakup artykułów biurowych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

09.02.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Zakup artykułów biurowych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

28.01.2009r.
Przetarg nieograniczony na „Zakup artykułów spożywczych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

23.01.2009r.
Przetarg nieograniczony na na „Ubezpieczenie składników majątkowych"
dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

29.12.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, napojów bezalkoholowych i papierosów
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

24.12.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego
dla Centrum Doradztwa Rolniczego  Oddział w Poznaniu 
W wyniku przetargu nieograniczonego dostawcą samochodu osobowego wybrana została firma
PH-U TOP MOTORS Autoryzowany Dealer KIA MOTORS
16-070 Choroszcz, Kolonia Porosły 1F
Wybrano samochód KIA CARENS wersja VOYAGE. Cena brutto 78700,00 zł  

16.12.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, tuszy i tonerów.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

03.12.2008r.
Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.10.2008r.
Przetarg nieograniczony na "Modernizację części budynku byłej chlewni na potrzeby Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach"
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.10.2008r.
Przetarg nieograniczony na „Adaptację budynku obory na budynek administracyjno - socjalny w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach”
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.10.2008r.
Przetarg nieograniczony na „Roboty budowlane w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 16/18”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.09.2008r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Sprzedaż samochodu osobowego marki Polski Fiat Cinquecento 170/700, rok produkcji 1993,
nr rej. WR43144, nr silnika 170A0003494046, nr identyfikacyjny pojazdu SUF17000000257218, cena wywoławcza 750 zł. z VAT, postąpienie 100 zł. Samochód został sprzedany za cenę wywoławczą 

02.09.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
dla potrzeb Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Protest w toczącym się postepowaniu na zakup komputerów z oprogramowaniem

25.07.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

3.07.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  

16.06.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych tuszy i tonerów
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

05.06.2008r.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

28.05.2008r.
Aukcja na sprzedaż samochodu osobowego
marki Polski Fiat Cinquecento
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Została unieważniona ponieważ nikt nie przystąpił do aukcji. 

07.05.2008r.
Przetarg nieograniczony na naprawę ogrodzenia oraz wymianę belki wjazdowej przy bramie w Chwałowicach na potrzeby Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

24.04.2008r.
Zapytanie o cenę na Dostawę papieru do poligrafii i papieru biurowego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 01.04.2004 (Krzysztof Jasiński, Administrator)
Ostatnie zmiany: 22.09.2009 (Krzysztof Wdowiak, webmaster)
noria.pl